23.10.10Polaroid 180, tominon 4,5/114, polaroid 664, 2010

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz