13.6.16
konica s2, hexanon 45/1:8, APX 100, exp. 2010, Rodinal 1:50, 13 min. w zeszłym tygodniu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz