22.2.16


Color Skopar 3,5/105, agfapan 400, exp. 1991 r., w ubiegłym tygodnu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz